Kvalitet

KBM Sweden arbetar på ett systematiskt sätt med kontinuerliga förbättringar i verksamheten vad gäller kvalitet och miljö.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. För att leva upp till våra kunders förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Våra kunder kan således alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

KBM Sweden ISO certifikat