Konstruktionslösningar

Vi har kunskap och erfarenhet av att tillverka mekaniska produkter, komponenter och detaljer på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan tillverka alltifrån enkla till komplexa detaljer, från prototyper till fullskaliga serier. Ta hjälp av oss för att välja rätt material.

Våra konstruktörer tar fram 3D-modeller och detaljerade konstruktionsritningar med tydliga mått och kan även göra hållfasthetsberäkningar i ett tidigt utvecklingsskede. I vårt helhetsåtagande ingår även skärande bearbetning, plåtbearbetning och plåtbockning, lackering och montering.