Skärande bearbetning

I vår moderna maskinpark utför vi bearbetning i alla förekommande material som finns på marknaden.

Enstycksdetaljer till större serier, från litet till stort ämne/produkt är vår vardag på KBM Sweden.

Inom de skärande bearbetningsavdelningarna använder vi de senaste maskinerna, verktygen och programvarorna som finns på marknaden. Det gör att vi alltid kan ligga i framkant och producera på det mest effektiva sättet.