Skärande bearbetning

I vår moderna maskinpark utför vi skärande bearbetning av alla aktuella material som finns på marknaden. Allt från enstycksdetaljer till större serier är vardag för oss på KBM Sweden. 

I bearbetningen använder vi de senaste maskinerna, verktygen och programvarorna. Det gör att vi alltid kan ligga i framkant och producera på ett effektivt sätt.

Svarvning

Med stor precision CNC-svarvar vi effektivt komponenter i olika volymer i alla typer av material och former.

Fräsning

Vi fräser komponenter i alla typer av material och former och har kapacitet till såväl enstycksdetaljer som längre serier.

Se hur skärande bearbetning kan gå till i vår högteknologiska maskinpark.

Legotillverkning – Skärande bearbetning

Vi har lång erfarenhet och kunskap av legotillverkning och kan hjälpa er med såväl långa som korta serier. Svarvning, fräsning, svetsning, laserskärning och plåtbockning – I vår maskinpark på 2500 kvm har vi hög kapacitet och kan ta fram allt från små detaljer till helhetslösningar.  

Anlitar ni oss för legotillverkning av produkter och komponenter kan ni räkna med bästa möjliga slutresultat!