Svetsning

I vår verkstad utför vi svetsning av alla förekommande material på marknaden med en bredd av olika tekniker, såsom MIG, MAG och TIG.

Svetsning – Tekniker

Svetsning innebär att man sammanfogar två eller flera plåtstycken genom att hetta upp dem tills de smälter samman. Själva sammanfogningen kan göras med eller utan tillsatsmedel och metall.

TIG, MIG och MAG är olika tekniker inom svetsning där ”kortbåge” används. Det syftar på den korta båge som skapas mellan tråden och materialet som svetsas.

Ljusbågens elektroner förs över till materialet via svetstråden och värmer tills det smälter. Vid MIG- och MAG-svetsning blir tråden så pass varm att den smälter ner i materialet, till skillnad från TIG-tekniken där man istället använder en volframelektrod, som inte smälter.

Svetsning KBM Sweden AB

MIG – Metal Inert Gas

Vid MIG-svetsning används oftast ädelgasen argon för att hålla borta syre som kan påverka materialet som svetsas. Det smälta materialets atomer rör sig snabbt och har lätt för att reagera med andra ämnen. Argonet skyddar det smälta materialet utan att själv påverka eller reagera tillsammans med metallen, fram tills att materialet stelnat.

MAG – Metal Active Gas

MIG och MAG består av samma utrustning, strömkälla och trådmatare, men vid MAG-svetsning vill man att istället att gasen ska reagera med material som svetsas. Det kan handla om att man vill frigöra något i en legering, eller på något sätt vill påverka materialet genom att tillföra ett eller flera ämnen. Koldioxid är den gas som oftast används inom MAG-teknik.

TIG – Tungsten Inert Gas

TIG-tekniken innebär att man använder en beständig elektrod i volfram. I motsats till MIG och MAG förbrukas inte elektroden vid svetsning, utan enbart grundmaterial och eventuellt tillsatsmaterial smälter. Precis som vid MIG används en skyddsgas för att undvika att materialet påverkas av syre. Exempel på gas är helium och argon eller en blandning av dessa.