Svetsning

I vår verkstad utför vi svetsning av alla förekommande material på marknaden med en bredd av olika tekniker, såsom MIG-, MAG- och TIG-svetsning.

Svetsningsteknik

Vid svetsning sammanfogas två eller flera plåtstycken genom att hetta upp dem till sin smältpunkt. Sammanfogningen görs med eller utan tillsatsmedel och metall.

TIG, MIG och MAG innebär svetsning med kortbåge. Det syftar på den korta bågen som svetsutrustningen skapar mellan tråden och materialet som svetsas.

Vid svetsningen förs ljusbågens elektroner över till materialet via svetstråden och värmer tills det smälter. Vid MIG- och MAG-svetsning blir tråden så pass varm att även den smälter ner i materialet. Vid TIG använder man däremot en volframelektrod, som inte smälter.

Svetsning KBM Sweden AB

MIG

MIG står för Metal Inert Gas. Vid MIG-svetsning används oftast ädelgasen argon för att hålla borta det syre som påverkar materialet som svetsas. Det smälta materialets atomer rör sig snabbt och har lätt för att reagera med andra ämnen. Argonet skyddar det smälta materialet från syre, utan att alltså själv påverka eller reagera tillsammans med metallen, fram tills att materialet stelnat.

MAG

MAG står för Metal Active Gas. MIG och MAG består av samma utrustning, strömkälla och trådmatare, men vid MAG-svetsning vill man att istället att gasen ska reagera med material som svetsas. Det kan handla om att man vill frigöra något i en legering, eller på något sätt vill påverka materialet genom att tillföra ett eller flera ämnen. Koldioxid är den gas som oftast används inom MAG-svetsning.

TIG

TIG-svetsning står för ”Tungsten Inert Gas” och innebär att man använder en beständig elektrod i volfram. I motsats till MIG- och MAG-svetsning förbrukas inte elektroden vid svetsning, utan enbart grundmaterial och eventuellt tillsatsmaterial smälter. Precis som vid MIG används en skyddsgas för att undvika att materialet påverkas av syre. Exempel på gas är helium och argon eller en blandning av dessa.