Svarvning

På KBM Sweden utför vi svarvning av komponenter med stor precision i så väl större som mindre volymer. Med CNC-teknik blir det möjligt för oss att effektivt svarva alla sorters material, både in- och utvändigt.

Våra avancerade maskiner och erfarna CNC-operatörer gör det även möjligt att ta fram och designa komponenter helt efter dina önskemål.

CNC-svarvning

Alla våra maskiner använder CNC-styrning som står för Computer Numerical Control. Det är ett styrsystem till verkstadsmaskiner som jobbar efter en CAD/CAM-ritning för att ta fram komponenter.

Skärande bearbetning i vår högteknologiska maskinpark.

Svarvning – Vad innebär det?

Med CNC-svarvning kan man bearbeta detaljer både två- och tredimensionellt vilket öppnar upp för många möjligheter inom skärande bearbetning. CNC-svarvning är idag den metod som är vanligast vid tillverkning av runda detaljer och används på i stort sett alla mekaniska verkstäder. Metoden ger en enhetlig och automatisk tillverkning av komplicerade detaljer i stora volymer.

CNC-svarvning har sin grund i en ISO-kod som är en sorts förkortning för olika kommandon till maskinen. En dator i CNC-svarven tolkar koderna och ger maskinen det kommando den behöver för att tillverka detaljen.

Offert och rådgivning

Vill du ha rådgivning kring ditt projekt eller en specifik artikel? Vi är experter på specialanpassade mekaniska produkter och kan hjälpa dig i hela framställningen.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert idag!