Miljö och kvalitet

Certifierade enligt miljö ISO 14001och kvalitet ISO 9001.

På KBM Sweden AB jobbar vi kontinuerligt med förbättringar i verksamheten gällande miljö och kvalitet. Vi följer gällande miljölagar och de krav kunder och intressenter ställer på oss.

Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi förebygger utsläpp och arbetar för att hitta arbetssätt och processer som kan minska vår miljöpåverkan. Fokus ligger på att spara energi, minska antal transporter och återvinna avfall. 

Företagets ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet. Våra kunder kan därför alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Miljö

  • Vi åtar oss att skydda miljön, förebygga föroreningar samt ständigt förbättra miljöledningssystemet.
  • Vi hushåller med energi, minskar antal transporter, handlar miljövänligt och återvinner vårt avfall.
  • Vi följer aktuella miljölagar och krav som ställs på oss.

Kvalitet

  • Vi levererar enligt avtal med våra kunder.
  • Vi uppfyller de krav kunder och övriga intressenter ställer på oss och våra produkter.