Miljö

KBM Sweden följer gällande miljölagar och de krav som ställs på oss för att skydda miljön.

Miljöarbetet  är en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med att förebygga utsläpp samtidigt som vi kontinuerligt  arbetar med att förbättra arbetssätt och processer för att minska miljöpåverkan.

Vi fokuserar på att spara energi, minska transporter, agera miljövänligt och återvinna vårt avfall. Företagets ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet. Våra kunder kan därför alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

 

ISO certifiering

KBM Sweden ISO certifikat>>