Verktygstavlor

Vi har utvecklat en unik teknik för att tillverka friformade verktygstavlor och interiörer till arbetsbilar med millimeterprecision, vilket är den första i sitt slag.

Lämna in din arbetsbil till oss så tar vi fram en verktygstavla med högsta prestanda. Ett annat alternativ är att skicka interiörsidorna till oss, så löser våra tekniker resten av processen.

  1. Utvärdering görs för att bestämma tavlans form och placering.
  2. Mallen riggas i studion och transformeras in i digital miljö. Valfritt mönster till verktygskrokarna placeras ut enligt kundens önskemål.
  3. Det digitala formatet används för vidare beredning. Med den senaste tekniken laserskär vi i alla material. Aluminium rekommenderas för att få en lägre totalvikt.
  4. Verktygstavlan är klar för att monteras.
verktygstavla till arbetsbil
Friformad verktygstavla